PCB Prototype the Easy Way Full feature custom PCB prototype service.

วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ง่ายๆ สำหรับมือสมัครเล่น

เราพบเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าใกล้ตัวเรา ภายในอุปกรณ์เหล่านั้น ประกอบด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จำนวนมาก พวกมันถูกเชื่อมต่อกันเป็น วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (electronic circuits) เพื่อทำให้ทำงานตามความต้องการของผู้ผลิต เช่น เครื่องรับโทรทัศน์, โทรศัพท์มือถือ, เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องขยายเสียง, และอื่นๆ 10 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ง่ายๆ หากท่านสนใจสร้างวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตัวเอง ผมขอแนะนำวงจรเหล่านี้ วงจรขยายเสียงขนาดเล็ก 1 วัตต์ มันสามารถขยายเสียงจาก โทรศัพท์มือถือ หรือ แท็บเล็ต หรือแหล่งกำเนิดสัญญาณเสียงขนาดเล็กอื่นๆ เพื่อขับออกสู่ลำโพงขนาด 8 โอห์ม 3 วัตต์ เพียงพอสำหรับห้องนอน หรือ มุมฟังเพลงสบายๆ เหมาะสำหรับใช้กับแบตเตอรี่พกพา ขนาด 9V หรือ ต่ำสุุด 5V USB มันสร้างง่ายเพราะ ใช้ไอซี LM386 ยอดนิยมตลอดกาล หากต้องการระบบสเตอริโอ ต้องสร้างอีกหนึ่งชุด วงจรจ่ายตรงคงที่ปรับค่าได้ เมื่อทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ การใช้แบตเตอรี่เป็นแหล่งจ่ายไฟอาจจะไม่สะดวกเพราะสิ้นเปลืองแบตเตอรี่ เมื่อใช้งานวงจรในบ้านหรือมีปลั๊กไฟปกติ การใช้แหล่งจ่ายไฟตรง AC adapter … Read more