LM350 ไอซีจ่ายไฟตรงปรับได้ โวลเตจเรกูเลเตอร์ 3A

อย่าช้า ดูแหล่งจ่ายไฟตรงขนาด 3A ดูไอซี LM350 สามารถปรับแรงดันได้ 1.2V ถึง 35V ครอบคลุมการใช้งานปกติ ทดแทนแบตเตอรี่ได้ และประหยัดกว่า ดูวงจร อุปกรณ์น้อยมาก

ลอง TDA2822 วงจรขยายเสียงเสตอริโอขนาดเล็ก

ดูไอซี TDA2822 วงจรเครื่องขยายเสียงสเตอริโอขนาดเล็ก ใช้ไฟเลี้ยงต่ำประมาณ1.8V ถึง 16 โวลต์ ใช้งานง่าย เพราะเป็นแบบขาตะขาบ 8 ขา และราคาถูก เป็นที่นิยมทั่วไป

1 2 3 4
Copyright © 2019. All rights reserved.