ทำโครงหลังคากระเบื้องด้วยไม้-ศาลาเอนกประสงค์

ลำดับถัดมาของการสร้างศาลา คือ การทำโครงหลังคาไม้  ซึ่งไม่ค่อยเข้าใจขั้นตอน หรือ โครงสร้างเท่าไหร่  แต่ย่าและพ่อชาย พอจะเข้าใจวิธีการ  แต่เราก็เลือกใช้เทคนิคเฉพาะของเรา คือ ไม่ใช้ ตะปู  เพราะการใช้ค้อนตอกตะปู ให้ตรงและแข็งแรงมันยากมากๆ  ผมลองแล้ว สิบครั้ง งอทุกตัว ต้องมีกำลังแขนพอสมควร   ทึ่งในการใช้ตะปูของพี่เอก และน้องแจ้ง เยี่ยม…

ย่าจึงเลือกใช้สกรูเกลียวขนาด 3 นิ้ว เจาะรูยึดชิ้นส่วนแทน   แน่นอนวิธีการนี้ช้ามาก

หลักการสำคัญของโครงสร้างศาลา เหมือนการเล่นเลโก้  น้ำหนักทั้งหมดจะกดทับลงมา  ยิ่งน้ำหนักมาก  โครงสร้างยิ่งแข่งแรง   แต่น้ำหนักมากเกินไป เสาอาจจะรับไม่ไหว   จึงใช้ไม้เฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น

เทคนิควิธีการเหล่านี้ ย่าบอกว่า ก็ไม่เคยทำบ้านเอง  แต่อาศัยดูจากหลังคาบ้านคนอื่นๆ

เจาะรูไม้อเส ขนาด 10 มม. ยึดไม้อเสเข้ากับเสาปูนให้แน่นพอดี

เริ่มต้นด้วยการเจาะขนาด 10 มม  เพื่อยึดตัว ไม้อเส ไม้หน้า 5 นิ้ว ยาว 5 เมตร  กับ เข้าเสาปูนสำเร็จรูปนั้น ขั้นน๊อต-สกรูในแน่นพอดี มากไป ปูนก็แตกได้ครับ

จากนั้น วางไม้ขื่อ(ไม้หน้า 4 นิ้ว ยาว 5 เมตร)  บนไม้อเส  โดยเรายึดมันด้วยไม้รูปสามเหลี่ยมนี้
ลิ่มสามเหลี่ยมสำหรับยึดอเส และขื่อ

และเจาะด้วยสว่านขนาด 2 หุน  เพื่อยึดไม้อเส และขื่อ ด้วยสกรู
เจาะรูไม้ขนาด 2 หุน

ขันสกรูยึดไม้ให้แน่น

ขันสกรูยึดไม้สามเหลี่ยม ทั้งสองด้าน เข้ากับอเส แนวนอน  และขื่อในแนวตั้ง

ไม้ลิ่มสามเหลี่ยมจะยึดอเสและขื่อเข้าด้วยกัน

ไม้ลิ่มรูปสามเหลี่ยมจะยึดไม้ขื่อเข้ากับอเสด้วยสกรู

ยึดไม้ดั้ง และ ไม้อกไก่ บนอเส
ลำดับต่อมายึดไม้ส่วนดั้งและอกไก่ บนอเส ทั้งสองด้าน

จากนั้นใช้ไม้ค้ำยัน โครงสร้างให้แข็งแรงขึ้น  เพราะเวลามุงกระเบื้อง จะมีน้ำหนักมาก อาจจะทำให้โครงหลังคาแอ่น หรือ โค้งงอ

ส่วนแรก คือ ยึดดั้ง กับ อเส

ยึดดั้ง กับ อเส เพิ่มความแข็งแรง

ส่วนที่สอง ยึดอกไก่ กับดั่ง ยันน้ำหนักส่วน อกไก่ไว้

 ยึดอกไก่ กับดั่ง ยันน้ำหนักส่วน อกไก่ไว้ 

 

ลำดับถัดมา ก็ยึดไม้จันทัน(ไม้หน้า 3 นิ้วยาว 2.4 เมตร) กับ ไม้ขื่อ โดยใช้ไม้ลิ่มสามเหลี่ยมเป็นตัวยึดอีกเช่นกัน

ยึดไม้จันทัน กับ ไม้ขื่อ โดย ใช้ไม้ลิ่มสามเหลี่ยมเป็นตัวยึด

ผมสังเกตุไม้อกไก่ ไม่แข็งแรง จึงเพิ่มไม้อีกท่อนขนานกับไม้อกไก่ และมีไม้ค้ำอีกอันตรงกลาง คราวนี้โครงสร้างหลังคาแข็งแรงขึ้นมากครับ

เพิ่มไม้ระหว่างขื่อทั้งสอง เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของไม้อกไก่

ถัดมาวางไม้แป เพื่อยึดกระเบื้อง เป็นไม้หน้า 3 นิ้ว ยาว 5 เมตร  แต่ไม้หน้า 3 นิ้วไม่พอ จึงต้องต่อความยาว จากไม้ท่อนสั้นๆ

เทคนิคการต่อไม้ ควรบากไม้เป็น แล้วขันสกรูยึดตามแนวยาวไม้
เทคนิคการต่อไม้ ควรบากไม้เป็น แล้วขันสกรูยึดตามแนวยาวไม้ 

วันนี้ก็ผ่านไปอีกวัน  เสร็จการวางโครงหลังคาไม้  ซึ่งใช้เทคนิคที่ ช่างก่อสร้างไม่ค่อยใช้กัน คือ สกรูขันไม้  แต่คาดว่า จะแข็งแรงเช่นกัน  ช่างมือใหม่กันทั้งนั้น  โดยเฉพาะย่าจิตร์

 

 

 

Copyright © 2019. All rights reserved.