พี่อัยย์สอนน้องเก้าอ่านหนังสือกอไก่

ก่อนนอนบางคืน น้องอัยย์จะหยิบหนังสือฝึกอ่านภาษาไทยมาอ่าน  แต่ผมสังเกตุ หากเปรียบเทียบพี่โอ๊ต  น้องอัยย์อ่านได้ช้ากว่าพี่โอ๊ต  แต่น้องอัยย์ร่าเริงเข้ากับเพื่อนๆ ได้เร็วกว่าพี่โอ๊ต   น้องอัยมีมนุษย์สัมพันธ์ดี คุยเก่งกว่า

น้องอัยย์ ฝึกอ่านภาษาไทย

แบบเรียนฝึกอ่านภาษาไทยของน้องอัยย์
แบบเรียนฝึกอ่านที่น้องอัยย์ชอบอ่าน

พี่อัยย์ สอน น้องเก้า อ่านหนังสือ กอไก่
บางครั้ง น้องอัยย์ก็สอนน้องเก้าอ่านหนังสือด้วย  ผมสังเกตุห่างๆ เด็กๆ จะเรียนรู้ได้เอง เป็นธรรมชาติ

Copyright © 2019. All rights reserved.