น้องอัยย์หัดเขียนตัวเลขด้วยตัวเอง

สอนลูกโฮมสคูลตามวิถีครอบครัวของผม ง่ายมาก ไม่หวังผลเลิศเพื่อแข่งขันกับใครๆ ขณะนี้ใช้วิธีสอนลูกแบบรอ รอให้เขาเรียนรู้เอง เพียงจัดสรร หรือสร้างบรรยากาศเรียนรู้ของเขาเอง ผมจัดมุมหนึ่งของบ้าน สำหรับน้องอัยย์ โดยเฉพาะ เก็บเสื้อผ้า ของเล่น หนังสือ สมุดกระดาษ โต๊ะเล็กๆ สำหรับทำกิจกรรมของเขาเอง

หัดเขียนตัวเลขด้วยตัวเอง

ตัวเลขไม่สวย แต่เขียนอย่างตั้งใจเอง
ตัวเลขไม่สวย แต่เขียนด้วยความตั้งใจ ด้วยตนเอง

คืนนี้ น้องอัยย์อยากหัดเขียนตัวเลข แบบไม่ต้องกำหนด หรือ สอนเลย เพราะดูแบบจากปฎิทิน พ่อมีหน้าที่สังเกตุ หรือ คอยดูแล อยู่ใกล้ๆ ผมเชื่อเรื่อง การพอใจที่จะทำเอง หรือ ฉันทะ และการทำบ่อยๆ หลายครั้ง หรือ วิริยะ ก็จะคล่องตัวหรือชำนาญอย่างอัตโนมัติ

Copyright © 2019. All rights reserved.