ทำศาลาเอนกประสงค์ – วันที่สอง เทคอนกรีต

วันที่สองนี้ เราเทคอนกรีต พื้นที่ทั้งหมด เพื่อปิดทับตาแกรง ไวร์แมส เพิ่มความแข็งแรง ยึดเกาะก้นขวดทั้งหมดด้วยกัน แม้ขั้นตอนง่ายๆ แต่ใช้เวลานาน ตลอดทั้งวัน  เด็กๆ ก็มาช่วย กวนปูน ผสมปูน  อัตราส่วน  ปูน 1 ส่วน  ทรายหยาบ 2 ส่วน และ หินก้อนเล็ก 4  ส่วน  ผสมน้ำพอประมาณ  ผมชอบเหลว ๆ เพราะกวนง่าย
น้องอัยย์ ขอลองกวนคอนกรีตอีกครั้ง

น้องอัยย์ขอลองกวนปูนคอนกรีต  บ่นว่า ทำไมไม่ง่าย เหมือนที่ลุงชาย และพ่อทำ เติมน้ำเยอะๆ หน่อย จะได้กวนง่ายขึ้น

น้องแพรช่วยกวนปูนอีกแรง

พี่แพรขอช่วยกวนปูนซีเมนต์อีกแรง

เด็กๆ ช่วยกันเทคอนกรีต

เด็กๆ ช่วยกันเทคอนกรีต

เด็กๆ ช่วยกันฉาบปูนคอนกรีตให้เรียบเสมอกัน
เด็กๆ ช่วยกันฉาบปูนคอนกรีตให้เสมอกัน

หมายเหตุ  งานเกือบทั้งหมดผู้ใหญ่ทำ   แต่เด็กของลองทำ และมีส่วนช่วยเพียงเล็กน้อยเท่านั้น  เป็นเพียงการเรียนรู้งานก่อสร้างของเด็กๆ เท่านั้น

 

Copyright © 2019. All rights reserved.