หลายวิธีลดแรงดัน 12V เป็น 5V อย่างง่ายๆ

หากคุณกำลังมองหาแหล่งจ่ายไฟ 5V DC สำหรับวงจรดิจิตอล แต่คุณมีแหล่งจ่ายไฟ 12V แบตเตอรี่ ผมจะแสดงให้คุณเห็นถึงตัวแปลงไฟ 12V ถึง 5V ในการใช้งานหลายวิธี   ขึ้นอยู่กับชิ้นส่วนที่คุณมี และความเหมาะสม อื่น ๆ

รวมวงจรแปลงไฟ 12V เป็น 5V แบบง่ายๆ

วงจรลดไฟง่ายที่สุด คือ ซีเนอร์ไดโอด และตัวต้านทานเพียงหนึ่งตัวเท่านั้น เราก็ได้วงจรที่จ่ายกระแสได้ประมาณ 50mA

ระดับต่อมา หากคุณต้องการจ่ายกระแสได้เยอะขึ้น ก็เพิ่มทรานซิสเตอร์ลงไปอีกตัว  เพื่อขยายกระแสให้เยอะขึ้น

500mA 5V transistor Zener voltage regulator
ตัวอย่างวงจร 500mA, 5V ทรานซิสเตอร์และซีเนอร์ไดโอดเร็กกูเลเตอร์

วิธีนี้สามารถเพิ่มกระแสเป็น 100mA ถึง 2A เลยทีเดียว ขึ้นอยู่กับรูปแบบและชนิดของทรานซิสเตอร์ครับ

สำหรับวิธีที่ง่ายที่สุดในปัจจุปัน คือ ใช้ไอซีเร็กกูเลเตอร์เบอร์ 7805  วิธีนี้ประหยัดเนื้อที่ด้วย 

12V to 5V converter 1A using 7805

ตัวอย่างวงจร 12โวลต์ เป็น  5 โวลต์ คอนเวอร์เตอร์ ขนาด 1 แอมป์ ใช้ไอซี  7805

Testing pure IC-7805 not over 1A current

หากท่านต้องการกระแสเพิ่มขึ้น จากเดิมที่ใช้ไอซี 7805 เพียงตัวเดียว เราก็เพิ่มทรานซิสเตอร์ เอ็นพีเอ็นเบอร์ TIP42 ทำให้หน้าที่ขยายกระแสเพิ่ม

higher current using PNP transistor for 7805
ตัวอย่างวงจรแปลง 12v เป็น 5V 2A

12V to 5V converter for GPS testing

หมายเหตุ รายละเอียด อื่นๆ เช่น
วิธีป้องกันต่อไฟผิดขั้ว
วงจรจ่ายไฟ 5V 3A
เพิ่มวงจรป้องกันลัดวงจรง่ายๆ
และอื่นๆ

Copyright © 2019. All rights reserved.