เทคนิคอิเล็กทรอนิกส์

ลอง TDA2822 วงจรขยายเสียงเสตอริโอขนาดเล็ก

ดูไอซี TDA2822 วงจรเครื่องขยายเสียงสเตอริโอขนาดเล็ก ใช้ไฟเลี้ยงต่ำประมาณ1.8V ถึง 16 โวลต์ ใช้งานง่าย เพราะเป็นแบบขาตะขาบ 8 ขา และราคาถูก เป็นที่นิยมทั่วไป

Copyright © 2019. All rights reserved.