วงจรจ่ายไฟ

LM350 ไอซีจ่ายไฟตรงปรับได้ โวลเตจเรกูเลเตอร์ 3A

อย่าช้า ดูแหล่งจ่ายไฟตรงขนาด 3A ดูไอซี LM350 สามารถปรับแรงดันได้ 1.2V ถึง 35V ครอบคลุมการใช้งานปกติ ทดแทนแบตเตอรี่ได้ และประหยัดกว่า ดูวงจร อุปกรณ์น้อยมาก

Copyright © 2019. All rights reserved.