SCBDV กองทุนหุ้น เงินปันผล
Posted by eanic at 11:02 pm in เงินทอง

วันนี้ลองศึกษากองทุนหุ้นเพิ่มเติม กองทุนหุ้น SCBDV ก็น่าสนใจดี มีเงินปันผลด้วย ผมขอคัดลอกคำแนะนำคุณ pjuk จากห้องสินธร
คงมีประโยชน์นะครับ
SCBSET เล่นตามเส้นดัชนีตลาด (SET INDEX) เลยครับ ไม่ใช่ SET50 และไม่ใช่ SET100

แต่เป็นการเล่นกับดัชนีเก่าแก่ของไทย ที่เป็นภาพรวมของตลาดหลักทรัพย์ทั้งหมดครับ

ส่วน การลงทุนกับ SCBDV ซึ่งเลือกลงทุนเฉพาะในหุ้นที่มีประวัติการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง โดยแต่ละปีไม่น้อกว่า 3% เมื่อเทียบกับราคาหุ้น (Dividend Yield) ครับ ซึ่งจะไม่เหมาะกับผู้ที่ชอบเล่นสั้น หรือเล่นแบบเก็งราคาด้วยการซื้อมา ขายไปครับ

เพราะโดยปกติแล้ว SCBDV ราคากองทุนจะไม่มีความเคลื่อนไหวมากนักครับ

————————
SCBSET จะมีค่าธรรมเนียมเฉพาะตอนขายคืน 0.1%+vat และทำรายการซื้อ-ขายได้ทุกวันทำการ ภายในเวลา 15.00 น.

SCBDV จะไม่มีค่าธรรมเนียม ทั้งซื้อ และขายคืนเลย
โดย สามารถซื้อได้ทุกวัน แต่จะขายคืนได้เฉพาะวันทำการสุดท้ายของสัปดาห์นั้นครับ ทั้งนี้การทำรายการผ่าน SCB Easy Net สามารถทำได้จนถึงเวลา 16.00 น. ครับ

จากลิงค์
http://topicstock.pantip.com/sinthorn/topicstock/2006/11/I4922505/I4922505.html

*Comments are closed.