ออมเงินด้วย SCBDV
Posted by eanic at 1:45 pm in เงินทอง

ผมเคยลงทุนในกองทุนรวมหุ้น SCBDV ไว้จำนวนหนึ่งประมาณ 35000 บาท หรือประมาณ 4000 หน่วยลงทุน
ช่วงหลังราคาหุ้นตกลง ในความคิดของผม กลัวจะหุ้นตกลงเรื่อยๆ ทำให้ขาดทุนมากขึ้น จำนวนต้องใช้เงิน จึงต้องขายคืน
ขาดทุนไประมาณสามพันกว่าบาท ก็เสียใจมากเหมือนกัน มาตอนนี้ราคาหุ้นเริ่มกลับมาเหมือนเดิม
และแปลกใจมาก ที่ได้รับเงินปันผลกลับมาประมาณ สองพันกว่าบาท
จึงประทับใจกับการลงทุนแบบนี้ เทียบเป็นรายได้หรือดอกเบี้ยก็ประมาณ 10% ต่อปีเลยทีเดียว
ในขณะที่หุ้นตก แต่เราอาจจะได้เงินปันผล ในขณะเดียวกัน ในอนาคต หุ้นก็จะขึ้นอีก จนเราได้กำไรอีกครั้ง
จึงควรถือไว้ระยะยาว ประมาณ สิบปีขึ้นไป ก็จะเห็นว่า ไม่มีความเสี่ยงเลย และควรลงทุนไปเรื่อยๆ เมื่อเห็นหุ้นตก ก็ควรลงทุนอีก
เพราะได้จำนวนหน่วยลงทุนเยอะในขณะที่ราคาที่จ่ายไปเท่าเดิม พอครบปีหรือกำหนดจ่ายเงินปันผล เราก็จะไ้ด้รับเงินปันผลคูณด้วยจำนวนลงทุน ยิ่งจำนวนหน่วยลงทุนมาก ยิ่งได้เงินปันผลเยอะไปด้วย
จึงควรทยอยลงทุนสม่ำเสมอ เรื่อยๆ ในระยะยาว ก็จะสบายครับ

*Comments are closed.